COLORINA DE RÒSA / en viu – live

“Colorina de ròsa” per COCANHA – Lila Fraysse, Caroline Dufau
Realizat per Amic Bedel
Imatges : Amic Bedel, Mathieu Boyer, François Douziech
Son : Manu Clémenceau
Colors : Saul Mêmeteau
Estilisme : Milena Vizuete

Mercejam pel sosten e l’ajuda : las Bechardetas, Anita Fraysse, Elie Saint Cricq, Franswa e Cecila Olmos
Filmat a Tolosa, novembre de 2020
DARDALH | PIGET FILMS | PAGANS

“Colorina de ròsa”, cant tradicional occitan
Album “Puput” – label Pagans
https://pagans.bandcamp.com/album/puput

Paraulas | Lletras | Lyrics :
Colorina de ròsa,
Sabor de romaniu
M’an dit la gent per vila,
Que vos be’n voletz ir
Au mensh que m’ac digossetz,
Bèras camisas vos harí
Las be’n harí de tela,
Cosudas dab hiu fin
Au cap de la costura,
L’amor m’i pausarí
E quan las ve botèssetz,
Que’vs sovieretz de mi
E quan las ve tirèssetz,
Haretz un gran sospir
Colorina de ròsa